Przebudowa Parku przy ul. Chopina w Świnoujściu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Ogólnym celem projektu było podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie walorów kulturowych i ekologicznych założenia parkowego, na obszarze dawnego cmentarza w Świnoujściu.
 
Przebudowa Parku zakładała wzbogacenie jego funkcji o elementy służące wypoczynkowi i rekreacji osób w różnych przedziałach wiekowych. Projekt zawiera urozmaicony program rekreacyjny z założeniem zastosowania elementów o prostej konstrukcji z łatwo dostępnych materiałów.
 
Główne elementy rekreacji w Parku, które powstały w ramach realizacji projektu :
-Plac zabaw składający się z 8 zabawek,
-Siłownia terenowa,
-3 altany parkowe,
-Pole do gry w boule,
- Ścieżka dydaktyczna–zaprojektowano w postaci drewnianego pomostu,
-Szachy terenowe,
-Stok saneczkowy, 
-Galeria zewnętrzna–18 ram rozmieszczonych wzdłuż ul. Chopina - galeria przeznaczona do prezentacji prac, zdjęć dla mieszkańców i turystów.
 
Ponadto w parku wybudowany został budynek obsługi parku. W budynku znajdują  się ogólnodostępne i bezpłatne toalety oraz wielofunkcyjna sala z przeznaczeniem na prezentacje, lekcje w terenie dla szkół, stowarzyszeń i innych instytucji.
 
Dodatkowo w odosobnionej części parku, powstało miejsce pamięci (ze względu na dawny charakter Parku) w postaci ściany na której zamontowane zostały trzy mniejsze ścianki symbolizujące trzy wyznania. Powierzchnia za ścianką została oświetlona 54 punktami świetlnymi ulokowanymi nieregularnie w powierzchni terenu.
 
Park przy ul. Chopina w Świnoujściu stanowi jedyne miejsce w wyznaczonym obszarze kryzysowym 01, które służy zaspokojeniu potrzeb mieszańców, takich jak potrzeba wypoczynku, rekreacji i zabawy na świeżym powietrzu, edukacji, wspólnych spotkań czy też nawiązywana nowych kontaktów.

Wartość ogółem: 
4 241 306.07
Wydatki kwalifikowalne: 
4 142 692.97
Dofinansowanie: 
2 071 346.48
w tym UE: 
2 071 346.48
Wkład własny: 
2 071 346.49
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-023/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600