Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 199 046.88
Wydatki kwalifikowalne: 
1 198 431.88
Dofinansowanie: 
599 215.94
w tym UE: 
599 215.94
Wkład własny: 
599 215.94
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-024/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu