Mieszkam ładnie i bezpiecznie - renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Wartość ogółem: 
1 250 734.23
Wydatki kwalifikowalne: 
1 044 230.26
Dofinansowanie: 
522 115.12
w tym UE: 
522 115.12
Wkład własny: 
522 115.14
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-025/11
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu