PIASTOWSKA 61 - Renowacja budynku przy ul. Piastowskiej 61.

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Wartość ogółem: 
181 852.79
Wydatki kwalifikowalne: 
152 926.48
Dofinansowanie: 
76 463.24
w tym UE: 
76 463.24
Wkład własny: 
76 463.24
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-026/11
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu