Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Miasto Sławno

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Sławno

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Sławno - miasto
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Wartość ogółem: 
14 999.90
Wydatki kwalifikowalne: 
14 999.90
Dofinansowanie: 
14 999.90
w tym UE: 
14 999.90
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-027/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Sławno
Miejscowość: 
Sławno
Kod pocztowy: 
76-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu