Razem możemy więcej–adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego–świetlica środowiskowa oraz na potrzeby centrum pomocy i wsparcia w zakresie uzależnień

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
802 462.76
Wydatki kwalifikowalne: 
603 063.15
Dofinansowanie: 
301 531.57
w tym UE: 
301 531.57
Wkład własny: 
301 531.58
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-027/11
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu