Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego w Świnoujściu.

Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hołdu Pruskiego 8

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Wartość ogółem: 
3 924 051.31
Wydatki kwalifikowalne: 
3 304 588.18
Dofinansowanie: 
1 652 294.09
w tym UE: 
1 652 294.09
Wkład własny: 
1 652 294.09
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-028/11
Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hołdu Pruskiego 8
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu