Remont nawierzchni ulic, chodników, parkingów i ciągów pieszych na terenie starego miasta w Barlinku

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Barlinek

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Barlinek
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: