Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Barlinek

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Barlinek
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: