Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino – Wolgast – zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Karlino

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Karlino
Wartość ogółem: 
4 487 997.00
Wydatki kwalifikowalne: 
4 303 695.64
Dofinansowanie: 
2 151 847.82
w tym UE: 
2 151 847.82
Wkład własny: 
2 151 847.82
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-038/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Karlino
Miejscowość: 
Karlino
Kod pocztowy: 
78-230