Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Białogardzie

Nazwa beneficjenta: 
Miasto Białogard

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard - miasto
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Wartość ogółem: 
3 360 970.00
Wydatki kwalifikowalne: 
3 360 970.00
Dofinansowanie: 
1 680 485.00
w tym UE: 
1 680 485.00
Wkład własny: 
1 680 485.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-042/11
Nazwa beneficjenta: 
Miasto Białogard
Miejscowość: 
Białogard
Kod pocztowy: 
78-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu