Renowacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 6 w Świnoujściu

Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 6

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
321 005.11
Wydatki kwalifikowalne: 
303 639.88
Dofinansowanie: 
151 819.94
w tym UE: 
151 819.94
Wkład własny: 
151 819.94
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-043/11
Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 6
Miejscowość: 
Międzyzdroje
Kod pocztowy: 
72-500

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu