Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Połczyn - Zdrój

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Połczyn-Zdrój
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 243 227.04
Wydatki kwalifikowalne: 
1 243 227.04
Dofinansowanie: 
621 613.52
w tym UE: 
621 613.52
Wkład własny: 
621 613.52
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-044/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Połczyn - Zdrój
Miejscowość: 
Połczyn - Zdrój
Kod pocztowy: 
78-320