Termomodernizacja budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśników w Czaplinku Bloki 22, 24, 26, 28

Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa w Czaplinku przy ul. Leśników – bloki 22, 24, 26, 28

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Czaplinek
Kategoria interwencji: 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 289 297.36
Wydatki kwalifikowalne: 
1 201 751.22
Dofinansowanie: 
600 875.60
w tym UE: 
600 875.60
Wkład własny: 
600 875.62
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-045/11
Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa w Czaplinku przy ul. Leśników – bloki 22, 24, 26, 28
Miejscowość: 
Czaplinek
Kod pocztowy: 
78-550

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu