Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Celem podstawowym projektu była poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu turystycznego Rynku Staromiejskiego. Projekt zakładał przebudowę płyty głównej Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim, zmianę organizacji ruchu w obrębie Rynku oraz zagospodarowanie przestrzenne poprzez umieszczenie elementów małej architektury tj.:

- taras z mini amfiteatrem,
- fontanna z kamiennymi schodami,
- mozaika z kostki kamiennej, której wzór zaczerpnięto ze starych kart przedstawiających Rynek Staromiejski,
- eleganckie ławki – łącznie 28 sztuk,
- oświetlenie nadające odpowiedni charakter obiektowi turystycznemu – 12 lamp
- inne drobne elementy takie jak: kosze na śmieci, obwoluty drzew itp.

W ramach zadań rozebrana została nawierzchnia płyty głównej oraz nawierzchnia części ulic przylegających do płyty głównej Rynku. W dalszej kolejności teren został poddany wypoziomowaniu. Zniknęły krawężniki, obrzeża i wszelkie inne nierówności ( powstałe wskutek wyeksploatowania nawierzchni) utrudniające ruch osobom pieszym i rowerzystom.
 
Następnie została zmodernizowana i dostosowana do potrzeb założeń projektu sieć: wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Modernizacja sieci była niezbędna ze względu na dalsze założenia projektu: budowę fontanny oraz wymianę i doposażenie oświetlenia obiektu.
 
Położono nową nawierzchnię zarówno na płycie głównej Rynku, jak i na przebudowanych ulicach. Do wyłożenia zostały wykorzystane w części elementy rozebranej nawierzchni. Pozostałe elementy były nowe. Działania te skutkowały wyrównaniem terenu oraz wymianą zdewastowanej i nieestetycznej nawierzchni. Poprawiło to funkcjonalność płyty głównej, szczególnie z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w celu poprawy funkcjonalność Rynku zostały wybudowane 23 nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych ( w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz zostały wyznaczone miejsce ze stojakami na 8 rowerów.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 772 020.91
Wydatki kwalifikowalne: 
2 406 511.55
Dofinansowanie: 
1 203 255.77
w tym UE: 
1 203 255.77
Wkład własny: 
1 203 255.78
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Miejscowość: 
Stargard Szczecinski
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze projektu

Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Daniel Pałys

Gołąbki

Daniel Pałys

Fontastyczna Starówka