Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Rozwój całorocznej infrastruktury turystyki, sportu i rekreacji ma ogromne znaczenie dla województwa zachodniopomorskiego i należy go uznać za szczególnie ważny dla regionu.  Dzięki dofinansowaniu z RPO jedno z najpopularniejszych kąpielisk w Szczecinie przeszło całkowitą przemianę.
 
Realizacja projektu miała miejsce na terenie Lasu Arkońskiego w ramach którego osiągnięte zostały następujące parametry inwestycji:
- Powierzchnia terenu inwestycji: 69.555 m2;
- Łączna powierzchnia basenów: 9.452 m2;
- Powierzchnia lodowiska sezonowego: 1.200 m2;
- Powierzchnia sztucznej plaży: 4.976 m2;
- Powierzchnia pomostów drewnianych: 1.627 m2;
- Powierzchnia chodników i placów utwardzonych: 4.707 m2;
- Powierzchnia chodników i placów z siatki / kostki betonowej ażurowej i trawy: 560 m2;
- Powierzchnia boisk do siatkówki plażowej : 400 m2;
- Powierzchnia boisk do badmintona i tenisa: 400 m2;
- Powierzchnia skateparku: 2.342 m2;
- Powierzchnia budynków istniejących, zmodernizowanych: 556,6 m2;
- Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej: 2.184 m2;
- Powierzchnia ekopozytywna : 31.900 m2;
- Powierzchnia parkingów: 9.300 m2;
 
Realizacja projektu przyczyniła się do budowy nowoczesnej infrastruktury  w miejscu o wysokich walorach wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz sportowych poprzez m.in. budowę produktów turystyki i rekreacji o europejskim standardzie, sprzyjającej wzrostowi atrakcyjności turystycznej Szczecina. Przebudowa Arkonki przyczyniła się również do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie nowych przestrzeni publicznych, a także do wydłużenia sezonu turystycznego.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
30 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
29 434 120.00
Dofinansowanie: 
11 773 648.00
w tym UE: 
10 007 600.80
Wkład własny: 
17 660 472.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456