Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Nowe Warpno
Wartość ogółem: 
2 993 205.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 993 205.00
Dofinansowanie: 
1 000 000.00
w tym UE: 
1 000 000.00
Wkład własny: 
1 993 205.00
% dofinansowania: 
33.41
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-005/12
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno
Miejscowość: 
Nowe Warpno
Kod pocztowy: 
72-022