Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym.

Nazwa beneficjenta: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 224 266.04
Wydatki kwalifikowalne: 
869 832.18
Dofinansowanie: 
347 932.87
w tym UE: 
347 932.87
Wkład własny: 
521 899.31
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-006/11
Nazwa beneficjenta: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu