Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego - etap I

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Policki

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Nowe Warpno
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i promowanie aktywnych form wypoczynku były najważniejszymi celami projektu.

W ramach inwestycji na długości ok 40 km szlaku  zmodernizowano obiekty turystyczne oraz infrastrukturę rekreacyjną, poprawiono również oznaczenia szlaków pieszych, konnych i rowerowych, które w dalszych etapach realizacji projektu zostaną powiązane z siecią szlaków turystycznych po stronie niemieckiej.

 
Szczegółowy zakres prac obejmował wybudowanie elementów małej infrastruktury turystycznej w wyznaczonych miejscach postojowych lub wykorzystanie już istniejących ośrodków agroturystycznych t.j. Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji (CEIiR) „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, które po przebudowie i remoncie stało się  turystyczno – noclegową bazą dla turystów poruszających się szlakiem turystycznym Powiatu polickiego.
 
W ramach prac  zmodernizowano jeden domek noclegowy na ok. 19 osób, wykonano remont przyległego budynku gospodarczego, który pełni funkcje magazynowe oraz zagospodarowano terenu wokół domku i budynku, wraz z wykonaniem małej architektury tj. ławostół z zadaszeniem, koniowiąz, wiata - paśnik dla koni, stojak na rowery, kosz na śmieci, strzałka kierunkowa, miejsce na ognisko z siedziskami, płot itp.
 
Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego
Trasa pierwszego etapu Zintegrowanego Szlaku Turystycznego Powiatu Polickiego przeprowadzona została w całości terenami położonymi w gminie Nowe Warpno, która jest najmniejszą a zarazem jedną z najpiękniejszych w Polsce. Cały jej teren objęty jest ochroną obszarów NATURA 2000. Znajdują się tutaj m.in. ostoje dzikich zwierząt oraz siedliska orłów bielików, a także unikalne krajobrazy, bowiem szlak przebiega malowniczymi terenami leśnymi, obok chronionych torfowisk (j. Piaski) oraz przepiękną drogą wzdłuż wału przeciwpowodziowego nad Zalewem Szczecińskim. Podróżując, turyści mogą podziwiać odzyskujące swą świetność zabytki, np. pałac w okolicy Brzózek/Popielewa, pałac i zabytkowy kościółek w Karsznie, czy ratusz w Nowym Warpnie. Sama trasa tworzy pętlę, którą w zależności od możliwości turysty podzielić można na etapy różnej długości i o różnym stopniu trudności. W malowniczych zakątkach Popielewa, Myśliborza Wielkiego oraz Mszczuj turyści mogą odpocząć i posilić się w przygotowanych miejscach postojowych wyposażonych w stoły i ławy, stojaki na rowery, koniowiązy, a także posiadających wytyczone kręgi na ogniska.
 
Początek i koniec pętli umiejscowiony został w  Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, gdzie do dyspozycji turystów stoi wyremontowany domek noclegowy wraz z budynkiem gospodarczym oraz miejsce postojowe.
 
Wyjeżdżając z Podgrodzia, kierujemy się na wschód wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i mijając  tzw. Bazę Harcerską, docieramy po 1,5 km  do  Miroszewa skąd trasa prowadzi dalej wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i wału przeciwpowodziowego w kierunku na Brzózki/Popielewo (9 km). Po ok. 4,5 km mijamy miejscowość Warnołęka, a po następnych 9 km dojeżdżamy do końca wału przeciwpowodziowego i zjeżdżamy w prawo do miejscowości Brzózki (1,4 km) lub jedziemy dalej wzdłuż Zalewu Szczecińskiego (ok. 2,5 km) do ośrodka wypoczynkowego ZCH Police, gdzie można skorzystać z noclegu i wykupić pełne wyżywienie. Następnie można jechać (ok. 1 km) wzdłuż Zalewu do polany przy pałacu Popielewo. Na tej polanie, w zakolu drzew, znajduje się punkt postojowy.
 
Opcjonalnie można od Warnołęki przejechać wzdłuż asfaltu do Brzózek, gdzie znajdują się dwa ośrodki agroturystyczne i sklep spożywczy.
 
Z Popielewa można albo wrócić do Brzózek i w tej miejscowości skręcić w las w kierunku południowym nad j. Piaski (trasa trudniejsza – 7 km) lub pojechać dalej w kierunku wschodnim (Trzebież) i po przejechaniu ok. 1 km poboczem asfaltu skręcić na południe w kierunku j. Karpino (trasa łatwiejsza - 8,5 km). Obie trasy łączą się na wysokości punktu czerpania wody nad j. Piaski i dalej prowadzą w kierunku Myśliborza Wielkiego.
 
Do następnego miejsca postojowego (dodatkowo wyposażonego w zadaszone letnie stanowiska dla koni) znajdującego się przy leśniczówce w Myśliborzu Wielkim mamy do pokonania dystans ok. 5 km. Z Myśliborza Wielkiego jedziemy na północ w kierunku Nowego Warpna (11 km) lub do Mszczuj (4,5 km), gdzie, również w sąsiedztwie leśniczówki, znajduje się kolejne miejsce postojowe wyposażone podobnie jak poprzednie. Z Mszczuj możemy albo wrócić do Brzózek (ok. 3 km) albo dojechać z powrotem do Podgrodzia (ok. 9 km) w ten sposób zamykając pętlę.
 
Odcinek trasy z Mszczuj do Nowego Warpna i Podgrodzia jest wyjątkowy malowniczy, przy czym rowerzyści mogą skorzystać z drogi asfaltowej Dobieszczyn – Nowe Warpno, a piesi i konni mogą przebyć ten dystans drogą leśną (ok. 9 km)

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
481 375.88
Wydatki kwalifikowalne: 
479 675.88
Dofinansowanie: 
239 837.94
w tym UE: 
239 837.94
Wkład własny: 
239 837.94
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-007/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Policki
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu