Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

 
W ramach realizacji projektu zmodernizowano podscenium, wybudowano toaletę i zainstalowano dodatkowe oświetlenie w parku Kasprowicza, o które prosili mieszkańcy.
 
Podstawowym założeniem prac przy modernizacji podscenium było połączenie wyremontowanej i funkcjonującej części podscenia z częścią wyłączoną z użytkowania. Podscenie teatru mieściło garderoby artystów, magazyny, zaplecze techniczne sceny oraz część administracyjno-biurową. Przed realizacją projektu użytkowana była jedynie 1/3 powierzchni podscenia (ok. 185 m2), pozostała zdewastowana część podscenia (ok. 334m2) pozostawała wyłączona z użytkowania. W ramach zadania wyburzono wszelkie ścianki działowe, kompleksowo przebudowano instalacje, zbudowano funkcjonalny układ pomieszczeń, uzupełniony nową aranżacją. W nowym układzie pomieszczeń znajdują się kolejne garderoby na łącznie 21 stanowisk, wewnętrzne schody pełniące funkcje wyjścia na scenę, dodatkowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym toaleta dla niepełnosprawnych, szatnia dla personelu, magazyny wyposażenia scenicznego i dekoracji, pomieszczenia techniczne oraz niezależna sala prób z możliwością całorocznego użytkowania dzięki odrębnemu wejściu do budynku i jednoczesnemu oddzieleniu od pozostałych pomieszczeń.
 
Łącznie wykonano remont kapitalny dodatkowych 335 m2 podscenia. Tym samym, powierzchnia łączna pomieszczeń podscenia Teatru Letniego wynosi 521 m2.
 
Drugim ważnym elementem projektu była rozbiórka starej oraz budowa nowej toalety publicznej. W ramach projektu wybudowano parterowy budynek z płaskim dachem ukrytym za attyką. Wejście do budynku zostało przeszklone i jest zasłonięte od strony alei parkowej wolnostojącą ścianą kurtynową pokrytą klinkierem i obsadzoną wijącą się zielenią. Liczba kabin wc została dostosowana do odbywających w okresie letnim imprez masowych. W celu zapewnienia dostępu obiektu dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, zaprojektowano drzwi wejściowe bezprogowe, otwierane automatycznie oraz zlokalizowano kabinę dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu. Z uwagi na szczególną funkcję parku, zaprojektowano urządzenia dostosowane dla dzieci: kabinę dla matki z dzieckiem i umywalki dla dzieci.  W ramach powyższego zadania zagospodarowano również teren wokół toalety.
 
Oprócz modernizacji podscenium i budowy nowoczesnej toalety, projekt przewidywał także instalację oświetlenia w Parku Kasprowicza. W ramach prac wybudowano nową sieć w nieoświetlonych alejkach parku. Wykonano także modernizację iluminacji pomnika „Ptaki” Hasiora – demontaż istniejącego projektora i montaż dwóch słupów z nowymi projektorami. Wykonano także iluminację masztów flagowych przy Pomniku Czynu Polaków. 

Wartość ogółem: 
3 332 689.78
Wydatki kwalifikowalne: 
3 139 929.25
Dofinansowanie: 
1 255 971.70
w tym UE: 
1 067 575.92
Wkład własny: 
1 883 957.55
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-008/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456