Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Projekt obejmował wykonanie dwóch ścieżek zdrowia na terenie Miasta Szczecin zarówno w jego części lewobrzeżnej jak i prawobrzeżnej rozumianych i obejmował dwa zadania:
1) zagospodarowanie i oznakowanie ścieżki zdrowia w Lesie Arkońskim (Puszcza Wkrzańska),
2) zagospodarowanie i oznakowanie ścieżki zdrowia w Parku Leśnym Zdroje (Puszcza Bukowa).
 
Ścieżka Zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej
Ścieżka o długości 3200 m jest położona w lewobrzeżnej części Szczecina i biegnie lasem od jeziora Głębokie do końcowego przystanku tramwajowego linii nr 3 zachowując kilkuset metrową odległość od Alei Wojska Polskiego jako głównej drogi łączącej centrum Szczecina z tym terenem. Trasa ścieżki wykorzystuje naturalne ułożenie terenu i dlatego przy jej projektowaniu starano się ją wytyczyć w sposób taki aby nie prowadzić żadnych dodatkowych prac ziemnych. Projektowana ścieżka łączy się z:
• polsko-niemieckim szlakiem turystycznym "Siedem Młynów-Gubałówka" ,
• międzynarodową ścieżką pieszo – rowerową biegnącą wzdłuż al. Wojska Polskiego i ul. Zegadłowicza.
• ścieżką pieszo – rowerową z centrum Szczecina – szlakiem o całkowitej długości 7,5 km od Jeziora Głębokiego poprzez Las Arkoński, Ogród Różanka, Pomnik Czynu Polaków, Urząd Miasta Szczecin i dalej do centrum miasta i Zamku Książąt Pomorskich,
• szlakiem pieszo – rowerowym o długości 6 km „Wokół jeziora Głębokie”.
Jej korzystne położenie blisko jeziora Głębokie oraz dobre połączenia komunikacją miejską sprawiają, że ścieżka jest miejscem ogólnodostępnym.
Początek szlaku znajduje się przy pętli tramwajowej linii nr 9 przy jeziorze Głębokie (brama z planszą i napisem „Ścieżka zdrowia”). Trasa na całej długości zawiera 15 stacji ze stanowiskami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ścieżka ta jest poprowadzona pomiędzy niewielkimi jeziorkami Goplana i Głuszec. Koniec trasy to okolice Stadionu Arkońskiego i końcowego przystanku linii tramwajowej nr 3 (brama z planszą i napisem „Ścieżka zdrowia”).
Każda stacja zostałą wyposażona w totem informacyjny oraz ławkę i kosz na śmieci.
Dodatkowo pomiędzy niektórymi stacjami zostały wykonane drewniane elementy palisady jako element do przeskoków, rozciągania się lub zmiany kierunku biegu, a na wybranych wzniesieniach wykonane zostały drewniane schody terenowe. Przebieg trasy został oznakowany drogowskazami i znakami na drzewach.
 
Ścieżka zdrowia w Puszczy Bukowej
Ścieżka o długości 2150 m jest położona w prawobrzeżnej części Szczecina i biegnie wokół jeziora Szmaragdowego, zachowując kilkuset metrową odległość od ul. Batalionów Chłopskich jako głównej drogi dojazdowej ze Szczecina. Ścieżka wykorzystuje naturalne ułożenie terenu i dlatego przy jej projektowaniu starano się wytyczyć trasę w sposób taki aby nie prowadzić żadnych dodatkowych prac ziemnych. Jezioro Szmaragdowe ze względu na swój wyjątkowy urok jest głównym miejscem wielu wycieczek po Puszczy Bukowej i zarazem miejscem gdzie przecina się kilka szlaków pieszo – rowerowych. Wyjątkowe położenie ścieżki zdrowia właśnie wokół jeziora Szmaragdowego sprawia, że ścieżka stała się łatwo dostępnym miejscem dla użytkowników.
Początek szlaku znajduje się przy Zajeździe Szmaragd (brama z planszą i napisem „Ścieżka zdrowia”). Trasa na całej długości zawiera 11 stacji ze stanowiskami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ścieżka ta jest poprowadzona wokół jeziora Szmaragdowego. Koniec trasy znajduje się przy byłym ośrodku szkoleniowym Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej - obecnie siedziba Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego zajmującego się propagowaniem historii II Wojny Światowej (brama z planszą i napisem „Ścieżka zdrowia”).
Każda stacja została wyposażona w totem informacyjny oraz ławkę i kosz na śmieci.
Dodatkowo pomiędzy niektórymi stacjami zastosowane zostały drewniane elementy palisady do przeskoków, rozciągania się lub zmiany kierunku biegu oraz na wybranych wzniesieniach - drewniane schody terenowe. Przebieg trasy został oznakowany drogowskazami i znakami na drzewach.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
498 740.00
Wydatki kwalifikowalne: 
493 490.00
Dofinansowanie: 
246 744.98
w tym UE: 
246 744.98
Wkład własny: 
246 745.02
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-009/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Aneta Prasał

Ścieżka zdrowia

Norbert Olejniczak

Aktywny wypoczynek Dzięki RPO

Norbert Olejniczak

3 x Dzięki za inwestycje

Aneta Prasał

Ścieżka zdrowia

Katarzyna Kuriata

Rozciąganko przed treningiem