Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Nowe Warpno poprzez budowę trasy rowerowej biegnącej wzdłuż starego nasypu kolejowego

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Nowe Warpno
Wartość ogółem: 
803 980.89
Wydatki kwalifikowalne: 
787 545.89
Dofinansowanie: 
393 772.94
w tym UE: 
393 772.94
Wkład własny: 
393 772.95
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-009/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno
Miejscowość: 
Nowe Warpno
Kod pocztowy: 
72-022

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu