Pieszo-rowerowy szlak turystyczny Głębokie - Osów

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Szlak pieszo – rowerowy o długości 1998 m biegnie od jeziora Głębokie do dzielnicy Osów. Początkowo prowadzi lewą stroną ulicy Miodowej, następnie szlak przechodzi w miejscu przejścia dla pieszych na drugą stronę ulicy i dalej biegnie trasą równoległą do ulicy Miodowej przez istniejące ścieżki do dzielnicy Osów, zachowując kilkudziesięciometrową odległość od drogi.
 
Podstawowym walorem szlaku jest zachowanie podczas prac istniejącego drzewostanu liściastego i iglastego. Jedynymi zmianami w terenie były m.in. położenie nowej naturalnej nawierzchni na szlaku czy wprowadzenie nowych oznakowań. Na szlaku ustawiono ławki, można odpocząć przy dużych stołach. Na szlaku znajdują się również m.in. wiaty i kosze na śmieci. Całość prac została wykonana z materiałów naturalnych przyjaznych środowisku.

Wartość ogółem: 
260 059.62
Wydatki kwalifikowalne: 
230 169.33
Dofinansowanie: 
115 084.66
w tym UE: 
115 084.66
Wkład własny: 
115 084.67
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-010/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456