Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

W ramach realizacji inwestycji pn. ”Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej” zagospodarowano tereny przyleśne  i utworzono dwie polany przeznaczone do rekreacji, turystyki i aktywnego wypoczynku. Pierwsza polana powstała na terenach Puszczy Wkrzańskiej przy ul. Arkońskiej w miejscu dawnej leśniczówki Czerwonej natomiast drugą polanę utworzono  nad rzeką Płonia, na skraju Puszczy Goleniowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego przy ul. Tczewskiej. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce wypoczynku dla miłośników turystyki kajakowej, ponieważ znajduje się na szlaku Jezioro Miedwie-Jezioro Dąbie.
 
Turyści wypoczywający nad rzeką Płonia mogą obecnie grać w piłkę nożną i piłkę siatkową na oddzielnych boiskach wyposażonych w niezbędny sprzęt tj. bramki, słupki do siatki. Dodatkowo na boiskach ułożono nową trawiastą nawierzchnię, dzięki temu gra jest bezpieczna i przyjemna.
Dla najmłodszych utworzono plac zabaw.
 
Powstały obiekty małej architektury m.in. wiaty z kręgiem kamiennym na ognisko, bramy z tablicą informacyjną, ławki oraz ławostoły.
 
Nowa nawierzchnia zapewnia wygodny dojazd samochodami osobowymi natomiast dla osób poruszających się komunikacją miejską w bezpośrednim sąsiedztwie polany znajduje się przystanek autobusowy linii nr 73. Teren nad Płonią objęty inwestycją liczy w sumie ponad 4 tysiące m2
 
Pięć razy większy teren liczący ponad 21 tysięcy m2 zajmuje druga polana leśna w Puszczy Wkrzańskiej. Jest to miejsce wyjątkowo atrakcyjne pod względem turystki rowerowej, ponieważ  łączy się ze ścieżką pieszo – rowerową z centrum Szczecina - szlakiem o całkowitej długości 7,5 km od Jeziora Głębokiego poprzez Las Arkoński, Ogród Różanka, Pomnik Czynu Polaków, Urząd Miasta i dalej do centrum Szczecina i Zamku Książąt Pomorskich. W bezpośredniej bliskości polany położona jest międzynarodowa ścieżka pieszo – rowerowa biegnącą wzdłuż al. Wojska Polskiego i ul. Zegadłowicza. Dodatkowym atutem jest korzystne położenie polany blisko jeziora Głębokie oraz dobre połączenia komunikacją miejską.
 
Zagospodarowanie polany wymagało przede wszystkim wykonania prac porządkowych i rozbiórkowych pozostałości fundamentów po dawnej leśniczówce Czerwonej oraz przebudowy wjazdu od ul. Spacerowej.
 
W ramach inwestycji powstały nowe miejsca rekreacyjne wraz z parkingiem dla 10 samochodów osobowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych wraz z placem manewrowym, powstały nowe alejki i place z nową nawierzchnią ze żwiru. Podobnie jak na polanie w puszczy goleniowskiej turyści mogą w zabezpieczonym miejscu rozpalić ognisko oraz spędzać czas w zadaszonych miejscach przeznaczonych do odpoczynku. Dla rowerzystów chętnie wypoczywających w tym miejscu  znajdują się stojaki na rowery.

Wartość ogółem: 
688 340.00
Wydatki kwalifikowalne: 
605 864.91
Dofinansowanie: 
302 932.43
w tym UE: 
302 932.43
Wkład własny: 
302 932.48
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-012/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu