Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

W ramach zadania wykonane zostały prace, które  przyczyniły się do uatrakcyjnienia terenów w Lasku Arkońskim.

Na Polanie Sportowej przebudowany został kort tenisowy wraz z trybunami. Oprócz tego powstała nawierzchnia pod stoły tenisowe i mini boisko do gry w kosza. Do polany doprowadzony został prąd, dzięki czemu pojawiły się dodatkowe możliwości organizowania wydarzeń sportowych i kulturalnych. Polana Sportowa dodatkowo została wyposażona w 11 obiektów małej architektury (stoły, ławki). Ponadto postawione zostały 2 budynki gospodarcze o powierzchni 25 m2 oraz 15m2.

Przyłącza energetyczne doprowadzone zostały również do Polany Czerwonej przy kąpielisku Arkonka i do Ścieżki Edukacyjnej przy Leśniczówce Białej.
 
Przy pętli Głębokie stanął także infomat z mapą turystyczną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a przy skrzyżowaniu ulic Zegadłowicza i Wojska Polskiego stanęła drewniana brama. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
536 944.60
Wydatki kwalifikowalne: 
464 600.00
Dofinansowanie: 
232 300.00
w tym UE: 
232 300.00
Wkład własny: 
232 300.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-013/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu