Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Przedmiotem projektu był remont i przebudowa nabrzeża Bulwaru Piastowskiego wraz z budową nowej infrastruktury umożliwiającej zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną jednostek pływających. Obejmował przystosowanie do potrzeb turystycznych, poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie estetyki otoczenia, w tym wykorzystanie układu historycznego. 
 
Na Bulwarze Gdyńskim wzniesiono m.in. budynek Bosmanatu. W obiekcie znajduje się zaplecze socjalne dla osób korzystających z przystani.
 
Bulwar Elbląski to miejsce gdzie cumują jednostki pływające. W ramach projektu zostały uzupełnione m.in. ubytki nabrzeża i dodane elementy amortyzujące uderzenia jednostek pływających podczas cumowania. Wprowadzono też elementy zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
44 200 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
44 200 000.00
Dofinansowanie: 
22 100 000.00
w tym UE: 
22 100 000.00
Wkład własny: 
22 100 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-014/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze projektu

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Z życia projektu