Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Szlak turystyczny o długości 4,22 km wokół jeziora Szmaragdowego powstał na bazie istniejących już lecz wyremontowanych ścieżek i dróg leśnych. Szlak turystyczny prowadzi do trzech punktów widokowych tj wieża Baresel, Skórcza Góra i „Oko na Szczecin” na polanie Widok.
 
W ramach projektu w miejscach widokowych ustawiono ławki i drewniane balustrady zapewniające bezpieczeństwo turystom, natomiast wzdłuż szlaku ustawiono znaki kierunkowe oraz tablice opisujące walory krajobrazu.
 
Na pętli widokowej "Szmaragdowe- Zdroje" przygotowano 9 postumentów ekspozycyjnych dla głazów na stacji "Morowce".
 
Trasa widokowa o długości 1,73 km do zespołu przyrodniczego „ Wodozbiór” rozpoczyna się w okolicach pętli autobusowej przy ul. Podbórzańskiej, skąd wyremontowane drogi leśne i ustawione tablice informacyjne z mapą trasy prowadzą do liczącej 8 m platformy widokowej.
 
Na samym początku trasy w okolicach pętli autobusowej znajdują się drogowskazy jedno i wielokierunkowe informujące o przebiegu trasy, długości i pokazujące kierunek podejmowanej wędrówki. Na podmokłym odcinku trasy ułożono drewnianą kładkę o długości 30 m, która służy rekreacji pieszej i rowerowej.
 
Z myślą o amatorach jazdy konnej powstały dwa szlaki konne :pierwszy w Lesie Arkońskim, drugi na terenie Warszewa i Osowa. Liczący prawie 13 km szlak rozpoczyna się przy stadninie na Osowie i kończy w okolicach jeziora Głębokie od strony Wołczkowa.
 
Na obu szlakach, ścieżki leśne zostały wyremontowane i oznakowane tablicami informacyjnymi z mapą szlaku.
 
Dodatkowo z myślą o pasjonatach jazdy konnej powstał przewodnik po trasach i szlakach konnych wraz z regulaminem jazdy konnej z uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa na szlakach.
 
Realizacja projektu obejmowała również przebudowę kortu tenisowego wraz z trybunami na Polanie Sportowej a także powstanie nawierzchni pod stoły tenisowe i mini boisko do gry w kosza. Do polany doprowadzono prąd co umożliwia organizowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych. Przyłącza energetyczne doprowadzono również do Polany Czerwonej przy kąpielisku Arkonka i do Ścieżki Edukacyjnej przy Leśniczówce Białej. Przy pętli Głębokie znajduje się infomat z mapą turystyczną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a przy skrzyżowaniu ulic Zegadłowicza i Wojska Polskiego stanęła drewniana brama.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
700 100.00
Wydatki kwalifikowalne: 
602 600.00
Dofinansowanie: 
301 300.00
w tym UE: 
301 300.00
Wkład własny: 
301 300.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-015/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu