Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej oraz zakup wyposażenia

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Nowe Warpno
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
387 998.00
Wydatki kwalifikowalne: 
283 366.70
Dofinansowanie: 
212 525.02
w tym UE: 
212 525.02
Wkład własny: 
70 841.68
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.02-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno
Miejscowość: 
Nowe Warpno
Kod pocztowy: 
72-022

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu