Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury

Nazwa beneficjenta: 
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

W ramach projektu odremontowano najstarszy, pochodzący z połowy XIX wieku gmach Książnicy Pomorskiej. Zmodernizowano pomieszczenia biblioteczne oraz wyremontowano drewnianą klatkę schodową i wejście do budynku. Przeprowadzone prace konserwatorskie pozwoliły na odtworzenie historycznego wyglądu wnętrz, odsłonięto oryginalne detale zabytkowe. Zainstalowano też windę, która umożliwi dostęp do gmachu osobom niepełnosprawnym.
 
Są tu udostępniane zabytkowe zbiory Książnicy Pomorskiej, nie mające sobie równych w regionie. Wśród ponad 400 tys. jednostek znajduje się ok. 30 tys. starych druków z XV-XVIII wieku, ponad 100 tys. fotografii a także unikatowe zasoby rękopiśmienne, muzyczne, ikonograficzne, kartograficzne, dokumenty życia społecznego oraz ogromny zbiór pomeraników.
 
Parter budynku zajmuje Dział Pomorzoznawczy z dwiema czytelniami, gdzie udostępniane są zbiory związane z historią Pomorza Zachodniego. Na pierwszym piętrze w Gabinecie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego znajdują się zbiory muzyczne. Zainstalowane stanowiska odsłuchowe umożliwiają bezpośredni kontakt z dziełami muzycznymi. W Sali im. Zbigniewa Herberta na drugim piętrze w Czytelni Zbiorów Specjalnych można na miejscu skorzystać z dokumentów rękopiśmiennych, starych druków, zbiorów ikonograficznych i wypożyczalni obrazów, dokumentów życia społecznego oraz zbiorów kartograficznych. W części ekspozycyjnej znajduje się wystawa poświęcona historii książki. Na trzecim piętrze w Sali Flukowskiego-Muzeum Literackim obejrzeć można zrekonstruowane wnętrze pracowni pisarza, jego księgozbiór, rzeźby i obrazy.
 
Proponowana ciekawa i różnorodna oferta programowa, skierowana dla różnych grup wiekowych czytelników, umożliwia kontakt z trudno dostępnymi dotąd dobrami kultury, Jej celem jest rozbudzenie potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży, stymulowanie rozwoju zainteresowań naukowych i pasji twórczych środowisk akademickich. Studenci nowopowstałej Akademii Sztuki mają do dyspozycji wyselekcjonowany specjalistyczny księgozbiór ze wszystkich dziedzin sztuki. Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzież to lekcje i warsztaty na temat historii i kultury Pomorza Zachodniego, dziejów piśmiennictwa, twórczości pisarzy związanych z naszym regionem. Pomocą są tu ekspozycje stałe na temat historii książki, historii drukarstwa oraz kultury muzycznej i literackiej Szczecina.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
6 933 415.66
Wydatki kwalifikowalne: 
6 845 909.14
Dofinansowanie: 
3 960 847.42
w tym UE: 
3 960 847.42
Wkład własny: 
2 885 061.72
% dofinansowania: 
57.86
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.01-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-205

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu