AkademiaZMIENIASzczecin: Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Akademia Sztuki w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Remont i adaptacja pomieszczeń Pałacu pod Globusem miało celu przystosowanie budynku do pełnienia publicznej funkcji Akademii Sztuki jako ośrodka kultury o szerokim spektrum działalności na rzecz społeczności lokalnej. W szerokiej perspektywie zwiększa on udział mieszkańców w życiu kulturalnym, co podwyższa jakość życia w obszarze metropolitalnym, wpływa na rewitalizację obszaru Starego Miasta, a w kontekście specyficznej historii budynku i jego charakterystycznej lokalizacji na szczecińskim szlaku wycieczkowym, znacznie zwiększa potencjał turystyczny i kulturowy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Realizacje remontowe pozwoliły utworzyć, umożliwić użytkowanie lub poprawić stan następujących kluczowych przestrzeni Pałacu pod Globusem:
 
- Galerii Rektorskiej
- Galerii Przyziemie
- Teatru Kameralnego z widownią dla 80 – 100 osób
- Ogrodu Zimowego – czytelni Mediateki
- Sali Kameralnej – multimedialnej sali koncertowo – prezentacyjnej dla 80 osób
- Głównego Hallu z funkcją koncertową dla 250 osób
- Plastycznych Pracowni Warsztatowych na drugim piętrze i poddaszu Pałacu
 
Wszystkie w/w przestrzenie uwzględniają również infrastrukturę sanitarną oraz pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Utworzenie 7 przestrzeni, generujących bogatą i zróżnicowaną ofertę kulturalną oraz otwartych na ruch turystyczny stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców SOM, problemy zdefiniowane w badaniach i cele wyznaczone w działaniu.

Wartość ogółem: 
19 698 947.70
Wydatki kwalifikowalne: 
14 782 477.06
Dofinansowanie: 
11 086 857.79
w tym UE: 
11 086 857.79
Wkład własny: 
3 695 619.27
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.01-32-001/12
Nazwa beneficjenta: 
Akademia Sztuki w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-562

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Z życia projektu