Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy

Nazwa beneficjenta: 
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Projekt obejmował budowę Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”, wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia obiektu, zakup elementów małej architektury, wykonanie ekspozycji stałej, pozysk. mat arch. tow. wystawie, zakup dzieł sztuki (szerszy opis znajduje się w pkt. 1.4.1.1. Studium Wykonalności niniejszego projektu). Obiekt pełni funkcję wystawową–na kondygnacji podziemnej powstała sala wystawowa (ekspoz. stała) wraz z salką wystaw czasowych uzupełnione o stoisko sprzedaży książek i salkę konferencyjną. Zapewniono wejście z poziomu chodnika od strony wschodniej, kondygnacja podziemna z przestrzeniami wystawowymi oraz ustępami ogólnodostępnymi–w tym dla osób niepełnosprawnych - obsługiwana za pomocą platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy (wymiary kabiny 1.1x1.4m).
 
Budynek Pawilonu Wystawowego posiada 1 kondygnację podziemną i 1 kondygnację nadziemną. Sposób umiejscowienia budynku ma charakter innowacyjny – został on wkomponowany w ziemię.
 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
24 198 947.32
Wydatki kwalifikowalne: 
19 589 277.68
Dofinansowanie: 
14 691 958.26
w tym UE: 
14 691 958.26
Wkład własny: 
4 897 319.42
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.01-32-003/11
Nazwa beneficjenta: 
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-561

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Z życia projektu