Renowacja wnętrza XIV - wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku.

Nazwa beneficjenta: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Szczecin - Renowacja wnętrza XIV - wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich
 
Przedmiotem projektu były prace konserwatorskie i modernizacyjne wnętrza jednego z najważniejszych zabytków Szczecina - XIV-wiecznego gotyckiego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty usytuowanego przy ul. Świętego Ducha 9. Aby osiągnąć cel projektu, jakim jest podniesienie wartości zabytku w oczach mieszkańców i turystów należało podjąć szereg działań inwestycyjnych tj. :
- Wymiana posadzki,
- Wykonanie systemu ogrzewania,
- Renowacja ścian i sklepień,
- Wykonanie oświetlenia wewnętrznego kościoła,
- Montaż systemu monitoringu.
 
W ramach projektu kubatura obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom konserwacji i restauracji wyniosła 18 521,48 m3
 
W wyniku realizacji projektu powstrzymana została degradacja i niszczenie zabytkowej świątyni oraz w znaczny sposób poprawione zostały walory estetyczne wnętrza, a także  bezpieczeństwo tego obiektu. Zniwelowane też zostały wszelkie bariery i stopnie w posadzce kościoła co sprawiło, iż zabytek ten stał się bardziej przyjazny osobom niepełnosprawnym. Instalacja monitoringu nie tylko zwiększyła poziom bezpieczeństwa, ale umożliwiła również przekazywanie na żywo obrazu ze świątyni w Internecie, a nawet wirtualne zwiedzanie świątyni.
Wykonane w ramach projektu prace bezpośrednio wpłynęły na wzrost liczby odwiedzających świątynię, nawet do 12 700 osób rocznie.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 400 665.89
Wydatki kwalifikowalne: 
4 399 252.16
Dofinansowanie: 
3 299 439.12
w tym UE: 
1 816 201.96
Wkład własny: 
1 099 813.04
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-001/11
Nazwa beneficjenta: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-205