Renowacja zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie

Nazwa beneficjenta: 
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Nowe Warpno
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 536 319.99
Wydatki kwalifikowalne: 
1 534 529.99
Dofinansowanie: 
1 150 897.48
w tym UE: 
633 520.48
Wkład własny: 
383 632.51
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-004/11
Nazwa beneficjenta: 
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Miejscowość: 
Nowe Warpno
Kod pocztowy: 
72-022