Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Przedmiotem projektu była kompleksowa konserwacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w celu poprawy jakości przestrzeni miejskiej w obszarze historycznej zabudowy Szczecina w rejonie Wałów Chrobrego i bulwarów miejskich.
 
W ramach konserwacji wykonano takie  prace jak kompleksowe czyszczenie elewacji wraz z usunięciem zasoleń oraz nalotu atmosferycznego, sadzy i pyłów, uzupełnienie elementów kamiennych i ceglanych, oczyszczenie i konserwację oryginalnych krat okiennych i balustrad, wymianę i konserwację obróbek blacharskich, konserwację stolarki drzwiowej, konserwację i wymianę oświetlenia zewnętrznego budynku. W ramach uzupełnień zostały wykonane także niezbędne prace remontowe takie jak zabezpieczenie rys powstałych na skutek zawilgocenia ścian. Przewidziano również likwidację przyczyn zawilgocenia elewacji poprzez udrożnienie odprowadzania wody deszczowej i konserwację otworów przed oknami piwnicznymi. W ramach inwestycji został wykonany również remont zabytkowych wież - wymiana i naprawa poszycia dachowego oraz konserwacja elementów więźby dachowej.
 
Realizacja projektu pozwoliła na oczyszczenie i zakonserwowanie 9202m2 zabytkowej elewacji.
 
Kompleksowa renowacja pozwoliła wydobyć pierwotny zamysł twórców budynku, którzy zaprojektowali go w stylu renesansu niemieckiego, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost liczby turystów zainteresowanych obiektem do około 10 000 odwiedzających rocznie.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
18 009 306.70
Wydatki kwalifikowalne: 
18 009 306.70
Dofinansowanie: 
13 506 980.00
w tym UE: 
13 506 980.00
Wkład własny: 
4 502 326.70
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-005/10
Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-502