Remont murów obronnych przyległych do Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim (Etap II)

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
440 353.46
Wydatki kwalifikowalne: 
439 356.04
Dofinansowanie: 
329 517.02
w tym UE: 
329 517.02
Wkład własny: 
109 839.02
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-006/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Miejscowość: 
Stargard Szczecinski
Kod pocztowy: 
73-110