Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 
Parafia Prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 724 158.01
Wydatki kwalifikowalne: 
1 714 135.00
Dofinansowanie: 
1 285 600.99
w tym UE: 
1 285 600.99
Wkład własny: 
428 534.01
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-009/11
Nazwa beneficjenta: 
Parafia Prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110