Renowacja kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie wraz z jego otoczeniem

Nazwa beneficjenta: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 011 311.04
Wydatki kwalifikowalne: 
4 011 311.04
Dofinansowanie: 
3 008 483.28
w tym UE: 
1 656 043.05
Wkład własny: 
1 002 827.76
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-010/11
Nazwa beneficjenta: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-115

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu