Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Inwestycja, polegała na:
 
1. wymianie posadzki basenu fontanny,
2. rozprowadzeniu instalacji wraz z wylewkami i oświetleniem w nowej niecce zgodnie z projektem obrazu wodnego fontanny,
3. rozprowadzeniu instalacji wodnej i elektrycznej w kanałach technicznych – nowoprojektowana instalacja korzystać będzie z istniejącego przyłącza wodnego,
4. przystosowaniu instalacji technicznej do zwiększonego pobory mocy,
5. zainstalowaniu urządzeń fontanny w pomieszczeniach technicznych,
6. przeprowadzaniu prac konserwatorskich na kamiennych elementach obrzeża basenu fontanny,
7. naprawie nawierzchni wokół niecki fontanny,
8. przeprowadzeniu prac konserwatorskich na kamiennych elementach stopni wokół niecki.
 
W ramach przedmiotowego projektu wykonano:
 
1. instalację systemu monitoringu.
2. audio przewodnika Wałów Chrobrego na urządzenia mobilne.
3. aplikację do oceny poziomu satysfakcji turystów zwiedzających fontannę.
 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 582 132.50
Wydatki kwalifikowalne: 
4 471 132.50
Dofinansowanie: 
3 353 349.36
w tym UE: 
3 353 349.36
Wkład własny: 
1 117 783.14
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-011/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu