Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 520 190.93
Wydatki kwalifikowalne: 
3 399 385.37
Dofinansowanie: 
2 549 539.01
w tym UE: 
2 549 539.01
Wkład własny: 
849 846.36
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-012/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze projektu

Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

RPO w obiektywie mieszkańców regionu