Stargard przyjazny rowerzystom- budowa systemu ścieżek rowerowych.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe
Wartość ogółem: 
1 169 852.79
Wydatki kwalifikowalne: 
721 726.56
Dofinansowanie: 
360 863.28
w tym UE: 
360 863.28
Wkład własny: 
360 863.28
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.03.00-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Irmina Szala-Pałys

Jeszcze długa droga

Irmina Szala-Pałys

Jak dorosnę