Stargard przyjazny rowerzystom - budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Kobylanka
Stargard Szczeciński
Stargard Szczeciński - miasto
Wartość ogółem: 
1 855 349.31
Wydatki kwalifikowalne: 
1 855 349.31
Dofinansowanie: 
1 391 511.98
w tym UE: 
1 391 511.98
Wkład własny: 
463 837.33
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.03.00-32-001/13
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu