Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk – przejście graniczne Buk/Blankensee – Łęgi w Gminie Dobra

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Dobra

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Wartość ogółem: 
3 810 298.60
Wydatki kwalifikowalne: 
3 810 298.60
Dofinansowanie: 
2 857 723.95
w tym UE: 
2 857 723.95
Wkład własny: 
952 574.65
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.03.00-32-002/13
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Dobra
Miejscowość: 
Dobra
Kod pocztowy: 
72-003

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu