Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo - Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 822 684.86
Wydatki kwalifikowalne: 
2 680 800.92
Dofinansowanie: 
1 340 400.43
w tym UE: 
1 340 400.43
Wkład własny: 
1 340 400.49
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.03.00-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010