Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Motaniec - Zieleniewo w gminie Kobylanka

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kobylanka

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Kobylanka
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 080 782.90
Wydatki kwalifikowalne: 
1 202 139.61
Dofinansowanie: 
901 604.70
w tym UE: 
901 604.70
Wkład własny: 
300 534.91
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.03.00-32-004/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kobylanka
Miejscowość: 
Kobylanka
Kod pocztowy: 
73-108