Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław – Kołbaskowo – Rosówek

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kołbaskowo

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Wartość ogółem: 
4 554 500.00
Wydatki kwalifikowalne: 
4 554 500.00
Dofinansowanie: 
3 415 875.00
w tym UE: 
3 415 875.00
Wkład własny: 
1 138 625.00
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.03.00-32-004/13
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kołbaskowo
Miejscowość: 
Kołbaskowo
Kod pocztowy: 
72-001

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu