Szlak Bielika na odcinku Ustowo - Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kołbaskowo

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe

Przedmiotem projektu było utworzenie ścieżki rowerowej na trasie Siadło Dolne – Moczyły – Kamieniec – Pargowo – granica państwa w Gminie Kołbaskowo. Po niemieckiej stronie granicy państwa ścieżka łączy się z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry” (Oder-Neiße – Radweg).
 
Ścieżka została podzielona na 3 odcinki:
 
- odcinek Siadło Dolne – Moczyły;
- odcinek Moczyły – Pargowo;
- odcinek Pargowo – granica państwa.
 
ODCINEK SIADŁO DOLNE – MOCZYŁY umownie podzielono na dwa pododcinki:
 
• Siadło Dolne – autostrada A6 (droga gminna L=1191m) – obiekt przebudowywany
• Autostrada A6 – Moczyły (ścieżka na odcinku leśnym L=864m i droga gminna gruntowa L=2187m)) - obiekty przebudowywane
 
Całkowita długość odcinka wynosi 4242m.
 
ODCINEK MOCZYŁY - PARGOWO umownie podzielono na nast. pododcinki:
 
• gminna droga przez Moczyły (pętla: droga powiatowa - Moczyły – droga powiatowa) L=1074m (obiekt istniejący)
• droga powiatowa nr 0628Z Moczyły-Kamieniec, L=818m (obiekt istniejący);
• ścieżka na odcinku leśnym L=4694m (obiekt przebudowywany)
• gminna droga na wyjeździe z lasu przed drogą powiatową nr 0629Z przed Pargowem L=99m (obiekt istniejący).
 
Całkowita długość odcinka wynosi 6585m.
 
ODCINEK PARGOWO – GRANICA PAŃSTWA umownie podzielono na nast. pododcinki:
 
• projektowany ciąg jezdny (droga dojazdowa do Pargowa i droga w Pargowie) L=804,8m;
• projektowana ścieżka rowerowa (droga od Pargowa do granicy i droga wzdłuż granicy) L=1151,6m;
 
Całkowita długość odcinka wynosi 1955,4m.
 
PRODUKTY PROJEKTU:
 
1) Długość wybudowanych lub oznakowanych/wyznaczonych ścieżek rowerowych – 10,827 km;
2) Długość przebudowanych/zmodernizowanych ścieżek rowerowych – 1,955 m
3) Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej – 10 szt.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 028 638.59
Wydatki kwalifikowalne: 
834 476.78
Dofinansowanie: 
625 857.58
w tym UE: 
625 857.58
Wkład własny: 
208 619.20
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.03.00-32-005/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kołbaskowo
Miejscowość: 
Kołbaskowo
Kod pocztowy: 
72-001