Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dabiu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe

Szczecińska inwestycja przywróciła rekreacyjny charakter zaniedbanego ciągu zieleni nad rzeką Płonią gdzie mieszkańcy okolicznych osiedli mogą aktywnie spędzać wolny czas.
 
Aby ożywić niebezpieczne tereny nad rzeką Płonią poza oświetloną ścieżką rowerową oraz chodnikiem zaprojektowano również infrastrukturę towarzyszącą, m.in.:
- otoczono kamieniami teren wokół pozostałości bunkra z czasów II wojny światowej,
- wyeksponowano zachowane fragmenty średniowiecznego muru obronnego poprzez budowę od strony zachodniej półkolistego placu pełniącego rolę otwartej sceny na której odbywają się  imprezy kulturalne. Jest to również popularne miejsce spotkań mieszkańców.
 
Ścieżka rowerowa rozpoczyna się przy moście nad rzeka Płonia w miejscu gdzie ul. Przestrzenna przechodzi w ul. Emilii Gierczak.
 
Ze względu na układ geometryczny skrzyżowania ulic Anieli Krzywoń, Cichej i Koszarowej uniemożliwiający bezpieczne przejście i przejazd, ścieżka została podzielona na dwa odcinki, z których pierwszy prowadzony jest w obszarze zurbanizowanym Starego Dąbia, drugi – w jego części rekreacyjnej - od ul. Koszarowej – wzdłuż rzeki Płoni – do ul. Racławickiej i dalej do ul. Pomorskiej.
 
Łączna długość ścieżki rowerowej wynosi 1,6 km a przy ul. Przestrzennej łączy się  z odcinkiem międzynarodowej ścieżki rowerowej.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 530 304.72
Wydatki kwalifikowalne: 
132 674.59
Dofinansowanie: 
66 337.29
w tym UE: 
66 337.29
Wkład własny: 
66 337.30
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.03.00-32-007/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu