Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie odcinek (od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
13 760 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
11 657 181.48
Dofinansowanie: 
5 828 590.74
w tym UE: 
5 828 590.74
Wkład własny: 
5 828 590.74
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.03.00-32-008/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Maciej Boruch

Rowerek