Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do al.Wojska Polskiego w Szczecinie-Etap I i II

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski

Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego to korzyści jakie uzyskano po przebudowie ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej do al. Wojska Polskiego w Szczecinie.
 
Na przebudowanym, ok 2 km odcinku drogi kierowcy poruszają się dwoma pasami ruchu w każdą stronę, powstały miejsca parkingowe a autobusy komunikacji miejskiej jeżdżą po wydzielonym buspasie. Realizacja inwestycji obejmowała przebudowę ul. Niemierzyńskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Papieża Pawła VI, oraz ul. Arkońskiej na odcinku od ul. Wszystkich Świętych do pętli w Lesie Arkoński, w ramach której powstało nowe torowisko, chodniki i jezdnia, wymieniono również całą infrastrukturę podziemną, zamontowano sygnalizację świetlną i ulepszono oświetlenie uliczne.
 
Przebudowano również ciek „Osówka” biegnący równolegle do ul. Arkońskiej co ułatwiło odprowadzanie wód deszczowych z torowiska, jezdni i chodników.
 
Dzięki inwestycji rejon ul. Niemierzyńskiej i Arkońskiej znacznie zyskał na znaczeniu. Zmodernizowane ulice stanowią bardzo dobry dojazd do Technoparku Pomerania oraz do Muzeum Techniki i Komunikacji. Poprawił się także dojazd do Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej.
 
Dzięki temu, że wzdłuż remontowanego odcinka drogi powstały nowe ścieżki rowerowe tereny te zyskują również  istotne znaczenie na szczecińskiej mapie miejsc przeznaczonych na sport, wypoczynek i rekreację.
 
Elementem spinającym modernizację ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej jest zakończona przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Niemierzyńską  oraz remonty skrzyżowania ul. Niemierzyńskiej z ul. Papieża Pawła VI i skrzyżowania ul. Arkońskiej z ul. Wszystkich Świętych.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
78 075 885.63
Wydatki kwalifikowalne: 
51 997 697.94
Dofinansowanie: 
41 962 974.07
w tym UE: 
41 962 974.07
Wkład własny: 
10 034 723.87
% dofinansowania: 
80.70
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.04.00-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456