Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kobylanka
Stargard Szczeciński
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski
Wartość ogółem: 
3 045 400.00
Wydatki kwalifikowalne: 
3 045 400.00
Dofinansowanie: 
2 588 590.00
w tym UE: 
2 588 590.00
Wkład własny: 
456 810.00
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.04.00-32-005/14
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu